pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (12)

 1. Ya-Jing Lv, Wei Wang, Chu-Shu Ji, Jia, Ming-Ran Xie, Bing Hu. Association between periostin and epithelial-mesenchymal transition in esophageal squamous cell carcinoma and its clinical significance. 2017;14:376
  https://doi.org/10.3892/ol.2017.6124
 2. Chanitra Thuwajit, Peti Thuwajit, Pranisa Jamjantra, Chawalit Pairojkul, Sopit Wongkham, Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Junya Ono, Shoichiro Ohta, Kiminori Fujimoto, Kenji Izuhara. Clustering of patients with intrahepatic cholangiocarcinoma based on serum periostin may be predictive of prognosis. 2017;14:623
  https://doi.org/10.3892/ol.2017.6250
 3. Simona Eliza Giusca, Cornelia Amalinei, Ludmila Lozneanu, Delia Ciobanu Apostol, Elena Corina Andriescu, Alex Scripcariu, Raluca Balan, Elena Roxana Avadanei, Irina-Draga Căruntu. Heterogeneous Periostin Expression in Different Histological Variants of Papillary Thyroid Carcinoma. BioMed Research International 2017;2017:1
  https://doi.org/10.1155/2017/8701386
 4. Sofia Dahlberg, Jacob Ede, Ulf Schött. Vitamin K and cancer. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2017;77:555
  https://doi.org/10.1080/00365513.2017.1379090
 5. Rui-Sheng Ke, Qiu-cheng Cai, Yong-tai Chen, Li-Zhi Lv, Yi Jiang. Diagnosis and treatment of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma. Eur Surg 2019
  https://doi.org/10.1007/s10353-019-0573-1
 6. Yan Jia, Fenmiao Zhong, Shuoyi Jiang, Qin Guo, Huanhuan Jin, Feixia Wang, Mengmeng Li, Ling Wang, Anping Chen, Feng Zhang, Jiangjuan Shao, Shizhong Zheng. Periostin in chronic liver diseases: Current research and future perspectives. Life Sciences 2019;226:91
  https://doi.org/10.1016/j.lfs.2019.04.021
 7. Jung Il Lee. Role of Periostin in Hepatocellular Carcinoma: The Importance of Tumor Microenvironment. Gut and Liver 2016;10:871
  https://doi.org/10.5009/gnl16429
 8. Chengjie Lin, Zhigao Hu, Biao Lei, Bo Tang, Hongping Yu, Xiaoqiang Qiu, Songqing He. Overexpression of Yes-associated protein and its association with clinicopathological features of hepatocellular carcinoma: A meta-analysis. Liver Int 2017;37:1675
  https://doi.org/10.1111/liv.13428
 9. Yingfu Liu, Zhengjie Huang, Dan Cui, Gaoliang Ouyang. Periostin. 2017.
  https://doi.org/10.1007/978-981-13-6657-4_13
 10. Laura González-González, Javier Alonso. Periostin: A Matricellular Protein With Multiple Functions in Cancer Development and Progression. Front. Oncol. 2018;8
  https://doi.org/10.3389/fonc.2018.00225
 11. Derek J. Erstad, Kenneth K. Tanabe. Prognostic and Therapeutic Implications of Microvascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma. Ann Surg Oncol 2019;26:1474
  https://doi.org/10.1245/s10434-019-07227-9
 12. Tao Yang, Zhengdong Deng, Zhongya Pan, Yawei Qian, Wei Yao, Jianming Wang. Prognostic value of periostin in multiple solid cancers: A systematic review with meta‐analysis. J Cell Physiol 2020;235:2800
  https://doi.org/10.1002/jcp.29184