pISSN 1976-2283
eISSN 2005-1212

Cited by CrossRef (18)

 1. Longfei Lin, Hui Li, Hongmei Lin, Miao Zhang, Changhai Qu, Lei Yan, Xingbin Yin, Jian Ni. A New Perspective on Liver Injury by Traditional Chinese Herbs Such As Polygonum multiflorum: The Geographical Area of Harvest As an Important Contributory Factor. Front. Pharmacol. 2017;8
  https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00349
 2. Xiang Lei, Jing Chen, Jingtian Ren, Yan Li, Jingbo Zhai, Wei Mu, Li Zhang, Wenke Zheng, Guihua Tian, Hongcai Shang. Liver Damage Associated withPolygonum multiflorumThunb.: A Systematic Review of Case Reports and Case Series. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015;2015:1
  https://doi.org/10.1155/2015/459749
 3. Xiaotong Qin, Ying Peng, Jiang Zheng. In Vitro and in Vivo Studies of the Electrophilicity of Physcion and its Oxidative Metabolites. Chem. Res. Toxicol. 2018;31:340
  https://doi.org/10.1021/acs.chemrestox.8b00026
 4. Yi Liu, Wenping Wang, Mingyi Sun, Baorui Ma, Linnuo Pang, Yuanyuan Du, Xiaoxv Dong, Xingbin Yin, Jian Ni. Polygonum multiflorum-Induced Liver Injury: Clinical Characteristics, Risk Factors, Material Basis, Action Mechanism and Current Challenges. Front. Pharmacol. 2019;10
  https://doi.org/10.3389/fphar.2019.01467
 5. . Toxic Plants of North America. 2019.
  https://doi.org/10.1002/9781118413425.ch59
 6. Yun Wei, Meixia Liu, Jiangang Liu, Hao Li. Influence Factors on the Hepatotoxicity of Polygoni Multiflori Radix. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019;2019:1
  https://doi.org/10.1155/2019/5482896
 7. Jiang Ma, Li Zheng, Yi-Sheng He, Hui-Jun Li. Hepatotoxic assessment of Polygoni Multiflori Radix extract and toxicokinetic study of stilbene glucoside and anthraquinones in rats. Journal of Ethnopharmacology 2015;162:61
  https://doi.org/10.1016/j.jep.2014.12.045
 8. Xiaoqing Wu, Xiaozhen Chen, Qingchun Huang, Dongmei Fang, Guoyou Li, Guolin Zhang. Toxicity of raw and processed roots of Polygonum multiflorum. Fitoterapia 2012;83:469
  https://doi.org/10.1016/j.fitote.2011.12.012
 9. Yanchao Xing, Linlin Wang, Chenxi Wang, Youcai Zhang, Yi Zhang, Limin Hu, Xiumei Gao, Lifeng Han, Wenzhi Yang. Pharmacokinetic studies unveiled the drug–drug interaction between trans-2,3,5,4′-tetrahydroxystilbene-2-O-β-d-glucopyranoside and emodin that may contribute to the idiosyncratic hepatotoxicity of Polygoni Multiflori Radix. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2019;164:672
  https://doi.org/10.1016/j.jpba.2018.11.034
 10. Chun-yu Li, Qin He, Dan Gao, Rui-yu Li, Yun Zhu, Hui-fang Li, Wu-wen Feng, Mei-hua Yang, Xiao-he Xiao, Jia-bo Wang. Idiosyncratic drug-induced liver injury linked to Polygonum multiflorum: A case study by pharmacognosy. Chin. J. Integr. Med. 2017;23:625
  https://doi.org/10.1007/s11655-017-2543-9
 11. Zhaoyan Zhang, Liang Yang, Xiaoyan Huang, Yue Gao. Metabolomics profiling of Polygoni Multiflori Radix and Polygoni Multiflori Radix Preparata extracts using UPLC-Q/TOF-MS. Chin Med 2019;14
  https://doi.org/10.1186/s13020-019-0268-3
 12. Jie Yu, Jie Xie, Xiao-jian Mao, Min-jiang Wang, Na Li, Jing Wang, Ge-tu Zhaori, Rong-hua Zhao. Hepatoxicity of major constituents and extractions of Radix Polygoni Multiflori and Radix Polygoni Multiflori Praeparata. Journal of Ethnopharmacology 2011;137:1291
  https://doi.org/10.1016/j.jep.2011.07.055
 13. Linlin Wang, Mangmang Sang, Erwei Liu, Prince Osei Banahene, Yi Zhang, Tao Wang, Lifeng Han, Xiumei Gao. Rapid profiling and pharmacokinetic studies of major compounds in crude extract from Polygonum multiflorum by UHPLC-Q-TOF-MS and UPLC–MS/MS. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2017;140:45
  https://doi.org/10.1016/j.jpba.2017.03.016
 14. G.P. Lv, L.Z. Meng, D.Q. Han, H.Y. Li, J. Zhao, S.P. Li. Effect of sample preparation on components and liver toxicity of Polygonum multiflorum. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2015;109:105
  https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.02.029
 15. Yun-Xia Li, Xiao-Hong Gong, Mei-Chen Liu, Cheng Peng, Peng Li, Yi-Tao Wang. Investigation of Liver Injury of Polygonum multiflorum Thunb. in Rats by Metabolomics and Traditional Approaches. Front. Pharmacol. 2017;8
  https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00791
 16. Cong-en Zhang, Ming Niu, Qi Li, Yan-ling Zhao, Zhi-jie Ma, Yin Xiong, Xiao-ping Dong, Rui-yu Li, Wu-wen Feng, Qing Dong, Xiao Ma, Yun Zhu, Zheng-sheng Zou, Jun-ling Cao, Jia-bo Wang, Xiao-he Xiao. Urine metabolomics study on the liver injury in rats induced by raw and processed Polygonum multiflorum integrated with pattern recognition and pathways analysis. Journal of Ethnopharmacology 2016;194:299
  https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.09.011
 17. Kyoung Ah Jung, Hyun Ju Min, Seung Suk Yoo, Hong Jun Kim, Su Nyoung Choi, Chang Yoon Ha, Hyun Jin Kim, Tae Hyo Kim, Woon Tae Jung, Ok Jae Lee, Jong Sil Lee, Sang Goon Shim. Drug-Induced Liver Injury: Twenty Five Cases of Acute Hepatitis Following Ingestion of Polygonum multiflorum Thunb. Gut Liver 2011;5:493
  https://doi.org/10.5009/gnl.2011.5.4.493
 18. Wanxia Xia, Lei Lei, Wei Zhao, Yifan Feng, Shujin Zhao. Quantitative analysis of 2,3,5,4′-tetrahydroxystilbene-2-O-β-d-glycoside in wild Polygonum multiflorum and suspension cell cultures fed different precursors and elicitors. Phytochemistry Letters 2016;15:180
  https://doi.org/10.1016/j.phytol.2015.10.018